Nedostatek vody

Statistiky ukazují, že na zalesněných plochách prší i hluboko v kontinentech (Amazonie, Kongo, Sibiř). Tam, kde les chybí, ustávají srážky několik set kilometrů po větru od pobřeží.

Proces vypařování vody z rostlin pomocí průduchů a z půdy se nazývá odborně evapotranspirace. Každý list má takových průduchů na milimetr čtvereční 100 až několika set. Ty fungují jako zvlášť řízené části velkého a velmi účinného klimatizačního zařízení. Díky tomu se z jednoho metru čtverečního může odpařit tři až šest litrů vody za den, porost se tak ochlazuje. U míst bez lesa a vegetace je to jen cca jeden litr vody, krajina se přehřívá a ohřátý vzduch stoupá vzhůru a natahuje vlhkost i z okolí a krajina tak vysychá.

Jak zpracuje energii ze slunce zalesněná versus nezalesněná krajina.
Evapotranspirace
Zdroj: Rožnovský J., Litschmann T. (ed): Seminář Evaporace a evapotranspirace, Brno, 23. března 2005, ISBN 80-86690-24-5, 67 - 72

Co je to Biotická pumpa

Srážení vodních par nad chladným lesem vede ke snížení tlaku. To způsobí proudění vzduchu a tím přísun vodní páry z míst, kde je tlak vyšší. Odlesnění a odvodňování krajiny obrací proudění mezi oceánem a pevninou. Pevnina se přehřívá a chladnější oceán s vyšší evaporací přitahuje vodu a naopak vysušuje pevninu.

Přeloženo: stromy přitahují déšť.

Zdravý koloběh páry, který přináší srážky do lesů.
Zdravý koloběh páry, který přináší srážky do lesů
Narušený koloběh páry, který vysušuje nezalesněnou krajinu.
Narušený koloběh páry, který vysušuje nezalesněnou krajinu
Zdroj: Makarieva A.M., Gorshkov V.G., 2007 Biotic pump of atmospheric moisture as driver of the hydrological cycle on land, Hydrol Earth Syst Sci 11(2), 1013 - 1033

Jak se suchá krajina rozšiřuje

Odlesněná plocha se extrémně zahřívá a působí jako radiátor tepla. Postupně tak vysušuje další kilometry lesů po svém obvodu a rozšiřuje se podobně jako postupuje horká poušť do zelené krajiny.

Rozšiřování sucha / vysoušení krajiny

Mizí nám místo pro odpočinek

Mizení lesů už není možné přehlížet. Oslabené stromy jsou snadnou kořistí kůrovce… což mu poskytuje optimální podmínky pro další množení. S napadeným lesem se dá dělat jediné: vykácet. Odlesněná plocha se chová jako poušť. Přes den vyzařuje teplo a neudrží vodu. Kruh se uzavírá.

Zatímco například v podnikání by nás dvacetinásobek původní hodnoty nejspíš potěšil, růst znázorněný grafem moc radostný není. Zelené sloupce vyjadřují kubíky ročně vytěženého dřeva. Za každou touhle hodnotou jsou tisíce mrtvých stromů. V roce 2013 jich bylo něco přes milion kubických metrů. Letos už je to téměř dvacet milionů.
Kůrovcová těžba lesa
Zdroj: Nahodilá těžba dřeva - hmyzová, 2018, ČSÚ. Pozn. Data 2019e jsou extrapolovaným odhadem na základě průběžných dat zveřejněných Lesy ČR (ČTK 12. 7. 2019)

Kůrovcová kalamita podpořená suchem vygradovala v celonárodní katastrofu

Postup kůrovcové kalamity - Seznamte se… kůrovec. Život a dílo

Spolu se suchem a klimatickými změnami stihl lýkožrout smrkový, lidově kůrovec, zlikvidovat stovky hektarů lesa. Podívejte se na mapku, jak se situace v jednotlivých letech vyvíjela.

Postup kůrovcové kalamity
Zdroj: VÚLHM, Mapa ohroženosti kůrovcem, 2019

Přehřívání krajiny

Výzkumy ukazují, že hlavním viníkem přehřívání krajiny není spalování fosilních paliv, ale hospodaření (nebo spíš nehospodaření) společnosti s vodou a lesními porosty.

Stačí se podívat na snímek z termokamery, a rozdíl je hned jasný. V lesním porostu jsou ve srovnání s méně zarostlými plochami běžné teploty i o 20 stupňů Celsia nižší.

Teplota krajiny

Odlesněná krajina produkuje obrovské množství tepla. Přepočteno na výkon: Zmizí-li 300 hektarů lesa, v krajině přibyde teplo o výkonu přibližně 2 000 MW. To je výkon jaderné elektrárny Temelín! A nám už chybí lesy o výměře 500 000 hektarů.

Zdroj: SVOL, Tisková konference, odkaz

Má-li strom dost vody, odpaří za den asi 100 litrů vody. Na to spotřebuje asi 70 kWh energie. Přepočtený na 10 hodin intenzivního slunečního svitu je chladící výkon běžného, spíš menšího stromu je 7 kW. Vaše lednička má kolem 0,2 kW a skutečně výkonná klimatizace asi 2 kW. V klimatizaci navíc obíhá toxická kapalina, v přírodě obíhá voda a strom ji čistí.

Strom vs. klimatizace
Zdroj: Pokorný J. 2011 Co dokáže strom, In Kleczek J. Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře, 429 - 431, Radioservis Praha

Jeden strom tedy chladí v měřítku několika luxusních klimatizací.

70 % přijaté sluneční energie stromy spotřebují a tím ochlazují naše mikroklima.
Co zvládne strom

Přidej se k nám a zachraň les

Chci sázet stromy. Hodně stromů
Osud našich lesů vám není lhostejný? Pojďte ho společně s námi měnit k lepšímu! Sázíme vždycky na jaře a na podzim. Nechte nám svůj mail a my vám včas pošleme newsletter s termíny a detaily akcí.
Vaši e-mailovou adresu využijeme pro zasílání informací o akcích pořádaných v rámci projektu Sázej stromy. Více informací o zpracování osobních údajů, včetně informací o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění, najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Děkujme za registraci k odběru novinek projektu Sázej stromy.

Pomůžu aktivně šířit informace ve svém okolí
Z nějakého důvodu se nemůžete přidat? Mluvte o nás. Sdílejte informace na sociálních sítích, v rodině a s přáteli. Naučte své okolí znova vnímat stromy. Dřív, než bude pozdě.